FranklinCovey er et globalt selskap som spesialiserer seg på å forbedre ytelse.
Vi hjelper organisasjoner med å skape de atferdene som kreves for å nå sine ønskede resultater.

Vi tror at organisasjoners fremgang helt og fullt er avhengig av hva medarbeiderne gjør på hverdagene, på den kultur som råder. For å nå nye resultater må vi skape nye atferder og for at nye atferder skal skapes må vi utfordre og jobbe med holdningene som leder til atferd, våre paradigmer.

Mennesker skaper atferd basert på sine holdninger og egne valg. Ingen annen kan velge en atferd for oss. Og det å endre atferd er ikke alltid lett. Ny kunnskap og nye verktøy støtter den prosessen, men for at forandringen skal være bærekraftig må viljen komme innenfra og være relatert til det som det enkelte individ ønsker å oppnå.

Alle mennesker har fantastiske evner og egne ambisjoner og drømmer. Vi tror på hvert individs evne til å nå disse—til å ta et personlig ansvar. Først da skapes det ekte engasjement som kommer innenfra. Ledernes viktigste rolle er å frigjøre kapasiteten i sine medarbeidere, sikre at de har rett kunnskap og ressurser for så å sammen med dem oppnå de viktigste målene. Vi tilbyr medarbeidere og ledere et veldokumentert rammeverk for å maksimere sitt potensiale.

I Norge har FranklinCovey eksistert siden 2002 og vi er på plass i 147 land. Alle arbeider med de samme programmene og tilpasser dem for å fungere lokalt i respektive land. Basisen for vårt selskap er kunnskap og velprøvd erfaring. Vårt arbeid bygger på alt fra grunnleggende prinsipper for menneskelig atferd til det siste innen moderne hjerneforskning.

Som selskap tar vi kunnskapene helt inn i hverdagen og det som fungerer i virkeligheten. Vi tilbyr kunnskapen pakket på forskjellige måter, som eksempelvis: bøker, workshoper og muligheten til digital sertifisering i våre forskjellige programmer.

Våre kunder er ofte større organisasjoner, bedrifter eller offentlige instanser som vil skape, forsterke eller endre atferd hos sine medarbeidere for å nå nye mål. Men det kan like gjerne dreie seg om mindre organisasjoner med samme behov eller individer som vil nå et mål eller skape en viktig forandring.

Avtal møte med oss i dag for å se hvordan vi kan hjelpe dere forbedre deres ytelse.

Vi er med på TrainingIndustry.com sin liste over de 20 beste i verden innen lederutvikling

Det gjør oss både litt kry og ydmyke på en gang.
trainingindustry_top-20-badges_leadershiptraining2016_225x225
Kriteriene for å havne på deres liste er som følger:

• «Thought leadership» og innflytelse
• Anerkjennelse i bransjen og innovasjon
• Bredde i programmer og rekkevidde i publikum vi betjener
• Leveringsmetoder som tilbys
• Selskapets størrelse og vektspotensiale
• Styrken til våre kunder
• Geografisk rekkevidde
• Erfaring