FranklinCovey hjelper kunder over hele verden med å håndtere konkrete utfordringer som krever endring i atferd. Vi har en forsknings- og utviklingsavdeling som samarbeider med ledende forskere og eksperter over hele verden for å sikre at våre programmer alltid bygger på nyeste forskning og grunnleggende prinsipper. 

Vi tilbyr tjenester innen tre områder hvor mennesker, organisasjoner og myndigheter har tøffe utfordringer i dag. Innen hvert område har vi utviklet målrettede utdanninger og prosesser.

Skap engasjerte ledere

Den eneste unike fordelen din organisasjon har er dens kultur. Og kulturen skapes av ledernes atferd. Her hos FranklinCovey har vi sett at de aller beste lederne kombinerer og karakter med kompetanse (evne til å oppnå mål) i sin lederstil, uavhengig av hvilket nivå i organisasjonen de befinner seg.  Les mer om vårt lederskapsprogram her.

Forebygg stress og øk produktiviteten

Stress er et folkehelseproblem. Mediene skriver stadig om ledere og medarbeidere som møter veggen eller opplever stress og psykisk dårlig helse på grunn av sin jobb. Mange ganger er det  konsekvenser av faktorer som utydelig kommunikasjon, vanskeligheter med å planlegge tid og det å prioritere arbeidsoppgaver. Prosjekter mangler kanskje en tydelig struktur eller man ikke lar de ansatte komme til orde med innspill og idéer. Man har det så travelt at man lite får gjort av det som virkelig teller. Dette vil påvirke både engasjement, kundeopplevelsen og helsen.
Les mer om vår produktivitetstrening her.

«Om du vil gjøre mindre forbedringer i ditt liv, jobb med din atferd. Om du vil oppnå betydelig gjennombrudd, jobb med dine paradigmer.»  – Stephen R. Covey

Øk tilliten i eller til din organiassjon

Tillit er den harde valutaen i dagens oppkoblede verden. Selv om mange ikke tror det, kan alle lære seg hvordan de skaper og bygger tillit. Når tilliten er liten blir individer mistenksomme mot hverandre, mot sine sjefer og sin organisasjon. Resultater blir ofte nedsatt produktivitet og økte kostnader. Når tilliten øker forbedres kommunikasjonen, kreativiteten og engasjementet. Fokus havner på å i fellesskap nå de viktigste målene, fremfor mistenksomhet, opposisjon og frustrasjon.
Les mer om vår tillitsutdanning her.

Alternativer for å ta til seg FranklinCoveys tankegods

Det finnes flere forskjellige måter å ta del i våre prosesser og utdanninger:

  • Workshops som ledes av våre erfarne konsulenter for din organisasjons medarbeidere.
  • Skreddersydde prosesser
  • Online-basert opplæring
  • Sertifisering av interne kursledere (train-the-trainer)
  • Åpne kurs

Ta kontakt med oss i dag for å drøfte hvordan og med hva vi best kan hjelpe dine utfordringer.