Skap langsiktige resultater i din organisasjon med interne trenere

Vil du skape en vinnende jobbkultur som fordrer en viss atferd fra dine medarbeidere? Har din organisasjon viktige mål som dere trenger å nå? Vil du ha et langsiktig og kostnadseffektivt utdanningsprogram som kan skreddersys til din organisasjons varemerke, behov og forbedringsområde? Da kan FranklinCoveys sertifisering av interne kursledere være noe for deg. 

Hvordan blir man intern trener?

1. Organisasjonen velger trenere
Sammen med dere definerer vi egenskaper og kompetanser som kreves for å bli fremgangsrik i rollen som trener i deres organisasjon. Vi anbefaler at minst 2 personer trenes slik at de kan støtte hverandre fremover.

2. Den interne treneren deltar på en workshop
De personer som skal sertifiseres deltar på en workshop (om de ikke allerede har tatt del i den utdanningen).

3. Organisasjonen og treneren undertegner avtale
Organisasjonen skriver under på en License Agreement som trenerne også er inneforstått med. De tiltenkte interne trenerne skriver under på et Facilitator Agreement.

4. Den fremtidige treneren gjennomfører virtuell sertifisering
De fremtidige trenerne forbereder seg for sertifisering. En gedigen støtte er den engelske nettsiden Virtual Certification. Her kan treneren blant annet ta del i et helt bibliotek av kunnskap om programmet, i eget tempo studere og lære materialet og programmet, se den aktuelle workshopen på film med instruksjon og kommentarer på hvordan man best fasiliterer og tilpasser programmet internt, ser alle filmer, samt kan laste ned en lydfil for å lytte på workshopen.

5. Endagsworkshop med FranklinCovey-trener (anbefales)
På denne workshopen får den fremtidige treneren mulighet til å forstå selve fasilitatorrollen og øve seg på det å fasilitere.

6. Gjennomføre første workshop
Deres trener holder sin første workshop. Denne workshopen bør gjennomføres innen 30 dager etter avsluttet studium av den virtuelle sertifiseringen. Her er det også mulighet til å ha med en FranklinCovey-fasilitator som sakkyndig og støtte, eller for å holde visse deler av workshopen.

7. Feedback
Den interne treneren rapporterer på kursevalueringene etter den første workshopen for FranklinCovey og har et feedback-møte per telefon hvor de sammen drøfter utfordringer, styrker og forbedringspotensialet.

8. Dere fortsetter gjennomføre ubegrenset antall kurs i organisasjonen. 
Det eneste dere betaler er en årlig lisensavgift samt avgiften for deltakerpakkene som dere forplikter dere til å bruke.

3 fordeler med å sertifisere egne trenere

1. Ferdig utdanning med mulighet til tilpasning
Du får tilgang på FranklinCoveys betydelige utviklingsarbeide, effektive verktøy, forskningsbaserte og pedagogiske utdanningsmodell. Dette kan skreddersys for å løse din organisasjons utfordringer, både tidsmessig og innholdsmessig.

2. Kunnskapene blir i organisasjonen lenge
Gjennom å ha interne trenere, utdannet i våre programmer finnes det alltid personer som kan utdanne nye medarbeidere eller forsterke kunnskaper.

3. Kostnadseffektivt
Du betaler kun en årlig lisensavgift og sertifiseringsavgift for hver trener. Utover det betaler du kun for det kursmaterialet som du bestiller. Det betyr at du kan holde så mange kurs du vil uten å leie inn våre konsulenter hver gang.

Er du nysgjerrig på hvordan du blir intern trener?
Ta kontakt i dag