Bli en bedre leder – forbedre ditt personlige lederskap

Av alle lederutviklinger som finnes er FranklinCoveys De 7 gode vanene det lederskapskurset som flest mennesker har deltatt i. Vi har valgt å sette personlig lederskap som tittel på disse kursene. Lederskap begynner med oss selv, vår egen proaktivitet, våre mål, vår evne til å forvalte vår tid. Det dreier seg om å samarbeide med andre, å kommunisere, skape resultater og å videreutvikle oss selv og vokse i våre forskjellige roller, både profesjonelt og privat.

Hva er egentlig skikkelig effektivitet? Er det å skyndte seg og det å være rask? Er det å ha bedre kontroll over livets forskjellige deler? Er det å nå sine mål? Er det å utvikle viktige relasjoner? Eller er det å stadig forbedre seg på de områdene som er viktige for deg? Og å gjøre det på en slik måte så du fortsatt kan forbedre deg på en måte som oppleves bra, år ut og år inn — i alle viktige deler av livet ditt?

Svaret er antakeligvis ja på alle disse spørsmål — og så mye mer enn det. Virkelig effektivitet handler om å nå det vi virkelig vil, på den måten som passer oss best.

De 7 gode vanene bygger på Stephen R Coveys bok ved samme navn. Boken som publisertes for første gang i 1989, ligger fortsatt på bestselgerlister over hele verden.

Ett kjennetegn på mennesker som virkelig er fremgangsrike er at de vet hva de vil — og de sørger for å komme dit. De tar selv ansvar for sine live, sine handlinger og sine resultater. Selv om image, og forskjellige innlærte teknikker kan påvirke fremgangen er den fremste kilden til reell fremgang når de hverdagslige handlingene er forankret i egne verier og ambisjoner.

De 7 gode vanene er:

Vane 1: Vær proaktiv
Hvordan vi lærer oss å velge våre reaksjoner og hvor vi legger vår energi.

Vane 2: Begynn med slutten
Hvordan vi setter mål i livet i stort og smått, både for oss selv og for vår organisasjon for å komme dit vi vil.

Vane 3: Gjør det viktigste først
Hvordan vi ser til at de mål vi har satt opp gjennomsyrer hvordan vi bruker vår tid. Slik at vi får tid på det som er viktigst og ikke bare det som haster.

Vane 4: Tenk vinn – vinn
Hvordan vi kan begynne å tenke på en ny måte i vårt samarbeide med andre og stadig lete etter gjensidige fordeler.

Vane 5: Søk først å forstå deretter å bli forstått
Kunsten å kommunisere effektivt ved å først lære oss å lytte.

Vane 6: Skap synergi
Hvordan vi kan utnytte hverandres forskjeller til å bli en kreativ styrke fremfor en konflikt.

Vane 7: Slip sagen
Hvordan vi finner tid og motivasjon til stadig å utvikle oss — noe som vi selv og våre omgivelser har alt å vinne på.

Workshopen De 7 goda vanene kan tilpasses og skreddersys for å best møte de utfordringer din organisasjon måtte ha.


Utfordringen

Hverdagens utfordringer blir flere og større i våre forskjellige roller. Mange føler en uro og usikkerhet for fremtiden. Andre sliter med å få tiden til å strekke til og har vanskelig for å velge mellom forskjellige alternative måter å bruke sin tid og sine ressurser. Noen blir fort offer for andres manglende prioriteringer eller manglende kommunikasjon. Andre igjen opplever at de ikke kommer frem med sitt budskap.

Samtidig som kravene øker om å få gjort mer med mindre ressurser, opplever mange at deres talenter og evner ikke kommer til nytte. Hva skjer med den virkelige effektiviteten når medarbeidere føler seg frustrerte og ikke har full kontroll over sin egen situasjon? Er de i stand til å yte sitt beste?

Løsningen

Gjennom å bygge på våre egne prioriteringer og mål, kan vi leda andra til å lykkes med sine mål. Slik legges grunnmuren for virkelig effektivt lederskap.

De 7 gode vanene rører ved både vårt personlige og profesjonelle liv og inneholder ettertanke og ren ferdighetsøving. Engasjerende forelesning, veksles med aha-opplevelser, gruppeøvelser, skriftlige oppgaver, videoer og tid til refleksjon. Etter utdanningen har deltakerne kunnskap, verktøy og motivasjon for å gjøre viktige forandringer i sine liv – og til å øke sitt personlige velvære og arbeidsmessige kapasitet.

En viktig del av programmet er Gode vaner-profilen, en 360-graders profilundersøkelse rundt De 7 gode vanene som gir hver deltaker et unikt innblikk i hvordan de selv og deres omverden ser på deres evner og oppførsel.

Treningens lengde

Workshopen består av omtrent 24 timers fasilitator-ledet trening. Programmet gjennomføres oftest på tre dager i strekk, men kan også deles opp på én dag i uken i tre uker, eller fem til syv halvdagsmoduler.

3 måter å få del i programmet

  1. Delta på en åpen workshop.
  2. Lei inn en fasilitator fra FranklinCovey for å gjøre en skreddersydd trening i din organisasjon.
  3. Sertifisér deg selv eller noen i din organisasjon slik at dere selv kan levere programmet internt.

Dette får du

  • Kursbok med øvelser og eksempler (190 sider, norsk eller engelsk*)
  • 7×7 kontrakt – en lommeguide  (56 sider, norsk eller engelsk)
  • Boken De 7 gode vanene (340 sider, norsk eller engelsk)
  • Ukeskompass (norsk eller engelsk)
  • Lommekort (norsk eller engelsk)
  • Talking Stick (talepinne)

*Fordi vi er en global aktør kan vi også ordne materiale og trening på nesten alle andre språk.

Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om vår lederutvikling-