Tillit påvirker både fart og kostnad

Når tilliten er sterk, blomstrer både arbeidsplasser og mennesker. Når tillit er på lavt nivå, sliter vi og brytes sakte, men sikkert ned. Tillit begynner med oss selv; hvordan vi tenker, handler og kommuniserer.

Å lede med tillitens hastighet er en interaktiv prosess som øker individets eller lederens personlige troverdighet og gir konkrete verktøy for å styrke atferd og tillit.

Resultat? At du som leder blir bedre på å lede i endring og utvikle høyt presterende team. Vi får et klima som kjennetegnes av høy fart og lavere kostnader.

Innhold

Deltakere lærer seg bruke et språk og atferd som fremmer tillit, slik at de kan bruke det i det daglige. Dette er ingen kvikk-fix kur, men kraftige verktøy og prosesser basert på karakterbygging og god pedagogikk. Dette gjør det mulig for kursdeltakerne å fortsette å lære etter workshopen og slik at de kan jobbe systematisk med tillit i sine team og overfor sine partnere og kunder.

For hvem?

Led med tillitens hastighet er et program for ledere og medarbeidere som har utfordringer med sine team, sine partnere eller kunder. Det passer også utmerket for dem som har stor grad av tillit og ønsker å bygge videre på dette sterke konkurransefortrinnet i sin organisasjonskultur.

3 måter å få del i programmet

1. Delta på en åpen workshop.
2. Lei inn en fasilitator fra FranklinCovey for å gjøre en skreddersydd trening i din organisasjon.
3. Sertifisér deg selv eller noen i din organisasjon slik at dere selv kan levere programmet internt.

Vil du vite mer?

Kontakt oss på FranklinCovey.